ANH NGỮ SUPER YOUTH

LEVEL CERTIFICATE 3 STEPS (Mỗi Step là 8 Tuần)
1 Basic Super Youth Certificate 1 2 3
2 Basic Grammar Super Youth Certificate 1 2 3
3 Primary Super Youth Certificate 1 2 3
4 Junior Super Youth Certificate 1 2 3
5 Pre-Intermediate Super Youth Certificate 1 2 3
6 Intermediate Super Youth Certificate 1 2 3
7 Post-Intermediate Super Youth Certificate 1 2 3
8 Upper Super Youth Certificate 1 2 3
9 Leadership – Advanced Super Youth Certificate 1 2 3
  • Khóa học Quanh năm: gồm 9 levels, mỗi level có 3 steps, mỗi step học 8 tuần
  • Khóa học: HV có thể chọn: khóa 24 tuần, mỗi tuần 2 buổi hoặc khóa 12 tuần, mỗi tuần 4 buổi

Chương trình 2 buổi/tuần: các ngày Thứ 2 – Thứ 4; Thứ 3 – Thứ 5; hoặc Thứ 7 – Chủ Nhật

Chương trình 4 buổi/tuần: các ngày Thứ 2- Thứ 3- Thứ 4 -Thứ 5

  • Nhập học: Các HV sẽ được thi nhập học nếu đã biết tiếng Anh để xếp level và step cho đúng. Nếu học từ đầu thì không cần thi.
  • Muốn giữ chỗ cho HV học các levels kế tiếp, yêu cầu Phụ huynh đóng học phí cho con em 1 tháng trước khi nhập học để nhà trường không nhận thêm học viên khác cùng trình độ.

Bài viết theo chuyên mục