LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE

Khóa học luyện thi: STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET A, KET B

Khóa học: HV có thể chọn: khóa 12 tuần, mỗi tuần 2 buổi hoặc khóa 6 tuần, mỗi tuần 4 buổi

  • Chương trình 2 buổi/tuần: các ngày Thứ 2 – Thứ 4; Thứ 3 – Thứ 5; hoặc Thứ 7- Chủ Nhật
  • Chương trình 4 buổi/tuần: các ngày Thứ 2 – Thứ 3- Thứ 4 -Thứ 5

Nhập học: Các HV sẽ được thi nhập học nếu đã biết Tiếng Anh để xếp lớp luyện thi đúng trình độ.

Bài viết theo chuyên mục