TRỌN GÓI SUPER STAR TỪ 1 ĐẾN 9

CHƯƠNG TRÌNH LEVEL
SUPER STARS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Khóa học Super Star Super Youth từ 1-9: tổng thời gian học là 216 tuần  gồm 9 levels, mỗi level 24 tuần.

Nhập học: Các HV sẽ được thi nhập học nếu đã biết tiếng Anh để xếp lớp luyện thi đúng trình độ.

Ca học: Sáng- Chiều – Tối

Nếu trình độ thi đầu vào khá sẽ được bớt những lớp căn bản, không cần phải học lại.

Bài viết theo chuyên mục