TRƯỜNG ANH NGỮ DÀNH CHO TRẺ TỪ 5 ĐẾN 14 TUỔI

Anh Ngữ Super Youth

LEVELCERTIFICATE3 STEPS (Mỗi Step là 8 Tuần)
1Basic Super Youth Certificate123
2Basic Grammar Super Youth Certificate123
3Primary Super Youth Certificate123
4Junior Super Youth Certificate123
5Pre-Intermediate Super Youth Certificate123
6Intermediate Super Youth Certificate123
7Post-Intermediate Super Youth Certificate123
8Upper Super Youth Certificate123
9Leadership – Advanced Super Youth Certificate123
  • Khóa học Quanh năm: gồm 9 levels, mỗi level có 3 steps, mỗi step học 8 tuần
  • Khóa học: HV có thể chọn: khóa 24 tuần, mỗi tuần 2 buổi hoặc khóa 12 tuần, mỗi tuần 4 buổi
    • Chương trình 2 buổi/tuần: các ngày Thứ 2 – Thứ 4; Thứ 3 – Thứ 5; hoặc Thứ 7 – Chủ Nhật
    • Chương trình 4 buổi/tuần: các ngày Thứ 2- Thứ 3- Thứ 4 -Thứ 5
  • Nhập học: Các HV sẽ được thi nhập học nếu đã biết tiếng Anh để xếp level và step cho đúng. Nếu học từ đầu thì không cần thi.
  • Muốn giữ chỗ cho HV học các levels kế tiếp, yêu cầu Phụ huynh đóng học phí cho con em 1 tháng trước khi nhập học để nhà trường không nhận thêm học viên khác cùng trình độ.
Chat Facebook Chat Zalo Hotline 02866895454