ANH NGỮ SUPER YOUTH

LEVEL CERTIFICATE 3 STEPS (Mỗi Step là 8 Tuần)
1 Basic Super Youth Certificate 1 2 3
2 Basic Grammar Super Youth Certificate 1 2 3
3 Primary Super Youth Certificate 1 2 3
4 Junior Super Youth Certificate 1 2 3
5 Pre-Intermediate Super Youth Certificate 1 2 3
6 Intermediate Super Youth Certificate 1 2 3
7 Post-Intermediate Super Youth Certificate 1 2 3
8 Upper Super Youth Certificate 1 2 3
9 Leadership – Advanced Super Youth Certificate 1 2 3
  • Khóa học Quanh năm: gồm 9 levels, mỗi level có 3 steps, mỗi step học 8 tuần
  • Khóa học: HV có thể chọn: khóa 24 tuần, mỗi tuần 2 buổi hoặc khóa 12 tuần, mỗi tuần 4 buổi

Chương trình 2 buổi/tuần: các ngày Thứ 2 – Thứ 4; Thứ 3 – Thứ 5; hoặc Thứ 7 – Chủ Nhật

Chương trình 4 buổi/tuần: các ngày Thứ 2- Thứ 3- Thứ 4 -Thứ 5

  • Nhập học: Các HV sẽ được thi nhập học nếu đã biết tiếng Anh để xếp level và step cho đúng. Nếu học từ đầu thì không cần thi.
  • Muốn giữ chỗ cho HV học các levels kế tiếp, yêu cầu Phụ huynh đóng học phí cho con em 1 tháng trước khi nhập học để nhà trường không nhận thêm học viên khác cùng trình độ.

Bạn muốn đăng ký khóa học Tiếng Anh cho trẻ em, các khóa luyện thi Cambridge, khóa học đảm bảo kết quả Starters, Movers, Flyers, Ket, Toelf Primary. Hãy liên hệ sắp lịch hẹn.