ĐẢM BẢO KẾT QUẢ KET

Chương trình Đảm Bảo Kết Quả Ket 120 – 140 điểm

 

Chương trình đảm bảo kết quả KET được thiết kế nhằm đảm bảo cho các học viên Thần Đồng kiện toàn các kỹ năng Tiếng Anh sau khi ra trường và đạt được khung chuẩn Tiếng Anh theo quy định các lớp Tăng Cường Tiếng Anh của Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM (Công văn số 1019 ban hành ngày 12/04/2016).

 

ĐỐI VỚI BẬC TIỂU HỌC
Lớp Khung năng lực Ngoại Ngữ 6 bậc của bộ GD&DT/ Khung CEFR Bài thi Toefl Primary
Cấp độ 1 (Sao)
Bài thi Toefl Primary
Cấp độ 2 (Huy Hiệu)
Bài thi Cambridge YLE (Khiên)
1
2 A0 2 Sao Starters-10 Khiên
3 A0- A1 3 Sao
4 A1- A2 4 Sao 2 Huy Hiệu Movers-10 Khiên
5 A2 3 Huy Hiệu Flyers-10 Khiên
ĐỐI VỚI BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Lớp

Khung năng lực Ngoại Ngữ 6 bậc của bộ GD&DT/ Khung CEFR Bài thi Toefl Junior
(điểm)
Bài thi Ket
(điểm)

6

A2+

655-670

7

A2++ 675-690

120

8

< B1

695-715

9

B1 720-740

(Trích dẫn từ Công Văn số 1019 ban hành ngày 12/04/2017

vv: Về Chuẩn Đánh Giá Năng Lực Tiếng Anh Của Học Sinh Các Lớp Tiếng Anh Tăng Cường)

 

Chương trình Đảm Bảo Kết Quả Ket 120 – 140 điểm

 

Thời gian học: 300 tuần

+ Chương trình Super Youth: 9 levels, mỗi level 24 tuần, tổng cộng: 216 tuần

+ Chương trình Luyện Thi: Starters, Movers, Flyers gồm 3 levels, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 36 tuần

+ Chương trình Luyện Thi: KetA, KetB, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 48 tuần

Ca học : Sáng Chiều Tối

Nhập học: Các HV sẽ được thi nhập học nếu đã biết tiếng Anh để xếp lớp luyện thi đúng trình độ

Nếu trình độ thi đầu vào khá sẽ được bớt những lớp căn bản, không cần phải học lại

 

Tham khảo thêm chương trình Luyện thi các chứng chỉ Cambridge

Bạn muốn đăng ký khóa học Tiếng Anh cho trẻ em, các khóa luyện thi Cambridge, khóa học đảm bảo kết quả Starters, Movers, Flyers, Ket, Toelf Primary. Hãy liên hệ sắp lịch hẹn.