ĐẢM BẢO KẾT QUẢ TOEFL PRIMARY

Chương trình Đảm Bảo Kết Quả TOEFL Primary 4 sao & 3 huy hiệu

 

Chương trình đảm bảo kết quả TOEFL Primary được thiết kế nhằm đảm bảo cho các học viên Thần Đồng kiện toàn các kỹ năng Tiếng Anh sau khi ra trường và đạt được khung chuẩn Tiếng Anh theo quy định các lớp Tăng Cường Tiếng Anh của Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM (Công văn số 1019 ban hành ngày 12/04/2016)

Lớp

Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Bộ GD&ĐT/Khung CEFR Bài thi TOEFL Primary Cấp độ 1 (Sao) Bài thi TOEFL Primary Cấp độ 2 (Huy Hiệu)

Bài thi Cambridge YLE (Khiên)

1

       

2

A0 2 Sao

Starters 10 khiên

3

A0-A1 3 Sao

4

A1-A2 4 Sao 2 Huy hiệu

Movers 10 khiên

5

A2 3 Huy hiệu

Flyers 10 khiên

(Trích dẫn từ Công Văn số 1019 ban hành ngày 12/04/2017

vv: Về Chuẩn Đánh Giá Năng Lực Tiếng Anh Của Học Sinh Các Lớp Tiếng Anh Tăng Cường)

 

Chương trình Đảm Bảo Kết Quả TOEFL Primary 4 sao & 3 huy hiệu

  • Đảm bảo Học Viên Thần Đồng đạt được chứng chỉ TOEFL Primary Cấp độ 1-  4 sao
  • Đảm bảo Học Viên Thần Đồng đạt được chứng chỉ TOEFL Primary Cấp độ 2-  3 huy hiệu 

Thời gian học: 

  • Tổng thời gian học là 240 tuần bao gồm:
    • Chương trình Super Stars: 9 levels, mỗi level 24 tuần, tổng cộng: 216 tuần
    • Chương trình Luyện Thi: TOEFL Primary gồm 2 levels, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 24 tuần
  • Ca học : Sáng Chiều Tối

Nhập học: Các HV sẽ được thi nhập học nếu đã biết tiếng Anh để xếp lớp luyện thi đúng trình độ

Nếu trình độ thi đầu vào khá sẽ được bớt những lớp căn bản, không cần phải học lại.

 

Tham khảo thêm chương trình đảm bảo kết quả KET

Bạn muốn đăng ký khóa học Tiếng Anh cho trẻ em, các khóa luyện thi Cambridge, khóa học đảm bảo kết quả Starters, Movers, Flyers, Ket, Toelf Primary. Hãy liên hệ sắp lịch hẹn.