LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE

Khóa học luyện thi các chứng chỉ Cambridge: STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET A, KET B

 

Khóa học luyện thi các chứng chỉ Cambridge: HV có thể chọn: khóa 12 tuần, mỗi tuần 2 buổi hoặc khóa 6 tuần, mỗi tuần 4 buổi

  • Chương trình 2 buổi/tuần: các ngày Thứ 2 – Thứ 4; Thứ 3 – Thứ 5; hoặc Thứ 7- Chủ Nhật
  • Chương trình 4 buổi/tuần: các ngày Thứ 2 – Thứ 3- Thứ 4 -Thứ 5

Nhập học: Các HV sẽ được thi nhập học nếu đã biết Tiếng Anh để xếp lớp luyện thi đúng trình độ.

 

Tham khảo thêm khóa học đảm bảo kết quả Starters, Movers, Flyers

Bạn muốn đăng ký khóa học Tiếng Anh cho trẻ em, các khóa luyện thi Cambridge, khóa học đảm bảo kết quả Starters, Movers, Flyers, Ket, Toelf Primary. Hãy liên hệ sắp lịch hẹn.