TRỌN GÓI SUPER STAR TỪ 1 ĐẾN 9

CHƯƠNG TRÌNH LEVEL
SUPER STARS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Khóa học Super Star Super Youth từ 1-9: tổng thời gian học là 216 tuần  gồm 9 levels, mỗi level 24 tuần.

Nhập học: Các HV sẽ được thi nhập học nếu đã biết tiếng Anh để xếp lớp luyện thi đúng trình độ.

Ca học: Sáng- Chiều – Tối

Nếu trình độ thi đầu vào khá sẽ được bớt những lớp căn bản, không cần phải học lại.

Bạn muốn đăng ký khóa học Tiếng Anh cho trẻ em, các khóa luyện thi Cambridge, khóa học đảm bảo kết quả Starters, Movers, Flyers, Ket, Toelf Primary. Hãy liên hệ sắp lịch hẹn.