CHÚC MỪNG CÁC BÉ ĐẠT GIẢI I SUPER STAR SPEAKING CONTEST 2019

Yumi Võ Trần Trúc Lam

S01-SpeakingContest

Henry Quan Minh Huy

S02-henry-Quan-Minh-Huy

Misa Pham Minh Thanh

S03-Misa-Pham-Minh-Thanh

Ava Le

S04-Ava-Le

Trịnh Ngọc Bảo Châu

S06-Trịnh-Ngọc-Bảo-Châu

Milly Nguyen Ngoc Gia Linh

S07-Milly-NguyenNgocGiaLinh-

Suri Âu Đoàn Thiên Kim

S08-Suri-Âu-Đoàn-Thiên-Kim02

Sofia Ngũ Quỳnh Chi

S09-Sofia-Ngũ-Quỳnh-Chi

Sunny Bảo Nghi

S10-Sunny-Bảo-Nghi

Mon Hoàng Lê Gia Khánh

S11--Mon-Hoàng-Lê-Gia-Khánh

Tony Lê Minh Hiếu

S12-Tony-Lê-Minh-Hiếu

Neala Huỳnh Uyển Như

S13-Neala-Huỳnh-Uyển-Như

Billy Huỳnh Tấn Phát

S14---Billy-Huỳnh-Tấn-Phát

Olivia Phan Khánh Linh

S16---Olivia-Phan-Khánh-Linh

Olivia Trần Phương Nghi

S17-Olivia-Trần-Phương-Nghi

Angela Dinh Thai Quynh Anh

S18-Angela-Dinh-Thai-Quynh-Anh

Trương Lê Phương Vy

S20--Trương-Lê-Phương-Vy

Harry Lê Hoàng

S21-Harry-Lê-Hòang

Nina Vũ Hồng Ngọc

S22-Nina-Vũ-Hồng-Ngọc

Bill Ngô Lê Khoa

S24-Bill-Ngô-Lê-Khoa

Laurent Bành Nhật Quang

S25-Laurent-Bành-Nhật-Quang

Lyna Bùi Anh Thư

S26---Lyna-Bùi-Anh-Thư

Angel Ngô Tố Như

S27-Ngô-Tố-Như-Angel

Grace Le Quynh Chi

S28-GraceLeQuynhChi

Trần Nguyễn Quốc Tuấn John

S29-Trần-Nguyễn-Quốc-Tuấn-John

Vivian Lê Đặng Tường Vy

S31-Vivian-Lê-Đặng-Tường-Vy

Catherine Nguyễn Cát Tiên

S32-Catherine-Nguyễn-Cát-Tiên

Paris Thái Huyền Quân

S33-Paris-Thái-Huyền-Quân