GO FOR THE STARS

“Ngoại ngữ Thần Đồng (Super Youth Language School), môi trường học tập của những nhà chỉ huy trẻ tương lai.” Ngoại Ngữ Thần Đồng chú trọng đến phát triển tinh thần lãnh đạo của từng cá nhân trẻ em và giúp các em không những lưu loát Anh ngữ mà còn có những thói quen và phản ứng nhanh nhẹn để trở thành những nhà chỉ huy trẻ tài ba. Vì vậy, “Go for the stars” là chương trình trao những ngôi sao nhỏ cho các bé ngoan trong hệ thống Thần Đồng theo các tiêu chí giáo dục thực tế. Các bé ngoài việc học Anh ngữ, còn được Thầy Cô Thần Đồng khéo léo hướng dẫn để trở thành một bé ngoan, biết nghe lời cha mẹ, biết nhường nhịn bạn bè và siêng năng học tập. Để khuyến khích tinh thần đó, Ngoại Ngữ Thần Đồng luôn có những loại bằng khen và các món quà nho nhỏ để khích lệ các bé rất có ý nghĩa.

Bạn muốn đăng ký khóa học Tiếng Anh cho trẻ em, các khóa luyện thi Cambridge, khóa học đảm bảo kết quả Starters, Movers, Flyers, Ket, Toelf Primary. Hãy liên hệ sắp lịch hẹn.