HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2018

CHÚC MỪNG CÁC BÉ ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2018

Pandora Nguyễn Minh Cát Tường

Rio Nguyễn Dương Gia Khang

Shophia Đặng Hoàng Gia An

Justin Trần Tín Nghĩa

Angela Trịnh Ngọc Bảo Châu

Ginny Nguyễn Khánh An

Brian Nguyễn Lê Hoàng

Suri Âu Đoàn Thiên Kim

Anna Lê Huyền Trang

Mon Hoàng Lê Gia Khánh

Tony Trần Vạn Phúc

Selina Nguyễn Ngọc Thúy Vy

Flora Phạm Minh Phương

Sunny Trần Anh Khoa

Olivia Trần Phương Nghi

Harry Vũ Đức Duy

Anna Nguyễn Quỳnh Anh

Anna Lê Nguyễn Thúy Vy

Sally Võ Hoàng Kim Tuyền

Jenny Trần Nguyễn Phương Uyên

Angela Nguyễn Quỳnh Anh

Sally Nguyễn Hoàng Khánh Vy

Jeff Phan Gia Bảo

Flash Hà Hoàng Tuân

Hary Lý Phú Hưng

Sam Tiêu Minh Quân

Teresa Hồ Ngọc Thảo

Elsa Lê Nguyễn Phương Ngân

Kelly Đoàn Nguyễn Khánh Tâm