NGOẠI NGỮ THẦN ĐỒNG CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngoại Ngữ Thần Đồng đã phổ biến cho toàn thể giáo viên, nhân viên và Quý Phụ Huynh Học Sinh những việc làm sau đây để bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng tránh bị lây nhiễm Covid-19

Ngoại Ngữ Thần Đồng chúc Quý Phụ Huynh và các em học sinh luôn mạnh khỏe và may mắn.

Bạn muốn đăng ký khóa học Tiếng Anh cho trẻ em, các khóa luyện thi Cambridge, khóa học đảm bảo kết quả Starters, Movers, Flyers, Ket, Toelf Primary. Hãy liên hệ sắp lịch hẹn.